Női hang

A Férfihang Civil Társaság üzenete a Nemzetközi Nőnap alkalmából


A férfiak érdekképviseletére alapított Férfihang Civil Társaság elismerve a nők családi- és társadalmi élethez való kitartó hozzájárulását, ezúton köszönti őket a Nemzetközi Nőnap alkalmából!

Az idei Nőnapon a Férfihang Civil Társaság az erőszak problémájára és ezen belül három fontosabb gondolatra szeretné ráirányítani a figyelmet.

Mindenekelőtt arra kérjük a társadalom férfi tagjait, hogy védjék meg a nőket az erőszaktól! Teljesítsék legjobb képességük szerint azt az évmilliók óta a génjeinkben örökített parancsot, amely a nők, a gyermekek, az idősek és a gyengébb társaink védelmét írja elő számunkra. A legtöbb férfi védelmező, gondoskodó, családszerető, dolgos ember, ahogyan már évezredekkel ezelőtt is családjaikért, nemzetségükért éltek. Elég bárkinek szétnéznie, láthatja: a társadalom biztonságát ma is a köztünk élő és dolgozó férfiak milliói biztosítják példásan. Az ő nevükben is köszöntjük ezen a napon a nőket, akik odaadó, együttműködő, gondoskodó társaink, s akik a legnagyobb szeretetünket, megbecsülésünket és védelmünket érdemlik.

Másrészt korunk egyenjogúság-eszménye jegyében arra kérjük a férfiakat, ne csak a nőket és a gyermekeket, hanem egymást is védjék meg az erőszaktól, jogtiprástól, üldözéstől! Olyan időket élünk, amikor nem csak a nők és a család védelme, hanem a férfitársak, felebarátok, nemzettársak megbecsülése, védelme is fontos feladatunk, ezért szükségszerű, hogy mi magunk is erősítsük a közbiztonságot. Arra kérjük a férfiakat, hogy figyeljenek férfitársaikra is. Szem előtt kell tartanunk: csak a jogegyenlőségben és társadalmi megbecsülésben élő férfiak képesek jogegyenlőséget, társadalmi megbecsülést és biztonságot teremteni a nők számára.

Végül a színlelt, álságos nővédelem veszélyeire hívjuk fel a figyelmet a nők és mindannyiunk érdekében. Az Isztambuli Egyezmény arra a hazug állításra épül, hogy a férfiak örökké semmibe veszik, bántalmazzák és erőszakosan elnyomják a nőket. Az Isztambuli Egyezmény téves társadalompolitikája csak ellentéteket és gyűlöletet szít a két nem között és csak fokozza az erőszak rejtett és nyílt formáit. A valóságban a férfiak és a nők mindig is vállvetve küzdöttek országunk és gyermekeink jövőjéért. Vannak, akik olykor eltévednek az úton, de a többségre ma is lehet számítani. Hogy megvédjük a nőket, arra kérjük őket, óvakodjanak az olyan ideológiáktól illetve nőszervezetektől, amelyek a nők védelmét színlelik, de valójában csak a férfiak gyűlöletére uszítanak. A férfiak sosem voltak a nők ellenségei és elnyomói és sosem lesznek azok.

A férfiellenes eszmékkel átitatott Isztambuli Egyezmény ki akarja rekeszteni a férfiakat a közgondoskodásból, fel akarja számolni az egyenjogúság eszméjét és ezek helyére a nemek közötti gyűlölködést és háborúskodást kívánja állítani. Ezért mindkét nem képviselőit kérjük, szólítsák fel a Kormányt, hogy az Isztambuli Egyezmény ratifikálása helyett egy nemi diszkriminációtól mentes, valóban erőszakellenes, áldozatsegítő törvénycsomagot készítsen, amelyet követendő példaként állíthatunk a többi európai nemzet elé is. Kérjük a kormányt, hogy haladéktalanul lépjen ki az Isztambuli Egyezményből! Kérjük az Isztambuli Egyezmény ratifikációját korábban jóhiszeműségből, a nők védelme érdekében támogató civil közösségeket és állampolgárokat is, hogy támogassák kezdeményezésünket. Valódi védelmet szeretnénk az erőszakos cselekmények minden áldozatának! Meggyőződésünk, hogy ezt szeretnék a nők is.

 Végezetül sok boldogságot és örömteli ünneplést kívánunk valamennyi Nőnek!

 Férfihang Civil Társaság


Post Author: Női hang

Női hang
Hozzászólások a Facebook-on keresztül

Minden hang számít! Szólj hozzá Te is!

7 Hozzászólás : "A Férfihang Civil Társaság üzenete a Nemzetközi Nőnap alkalmából"

avatar
  Feliratkozás  
Újabb Régebbi Népszerűbb
Visszajelzés
Cseti
Vendég

Minden nő nevében köszönöm az FCT köszöntését, továbbá javaslom a “nemzetközi lemásztunk a fáról” nap bevezetését.

Anna Mille
Szerkesztő

Nőnap van és köszönet a megemlékezésért!
A nőiséget férfiak nélkül képtelenség lenne megélni és persze így igaz ez fordítottan is. Mi együtt alkotjuk a teljességet, az egészet, az emberiséget. Közösek a gondjaink, az örömeink és kölcsönösen kell tehát egymásról gondoskodnunk is. Különbözünk is egymástól és ez az egymásra utaltságunkban pont hogy az összetartozásunkat erősíti meg, hogy kiegészíthessük és megerősíthessük egymást.
Felvetődött az erőszak kérdése. Ez is egy olyan gond, amit csak együtt és csak kölcsönösen egymásra figyelve oldhatunk meg.
Igen, van nők elleni erőszak, de nem csak nők elleni erőszak létezik és az elkövetők nemi megoszlása is vegyes. Az erőszak ellen nem lehet tehát egyoldalúan fellépni, mert az úgy garantáltan eredménytelen. Mindazokat védenie kell a társadalomnak, a törvényeknek, akik kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek. El kell ítéljük az erőszak bárki ellen irányuló bármely formáját. Másképp komolytalan lenne erőszak ellenességet hangoztatni, ha közben meg nemi hovatartozástól függően elnéznénk bizonyos formáit, megnyilvánulásait. Az erőszak elleni fellépést és védelmet az érintettség, az élethelyzet, a rászorultság kell hogy meghatározza, a nemi hovatartozás helyett.
Ezért nem tudok egyetérteni az IE szellemével, ami szerint nem csak a felnőtt férfiakat tenné kiszolgáltatottá az erőszaknak, de még a gyermekek közül is, a bántalmazott kisfiúkat egyszerűen kiejtené a törvénykezés a védelemből, a gondoskodásból. A társadalom, a törvényeink egy demokratikus jogállamban normálisan nem torzulhatnak így el. A biztonsághoz, az egyenlő bánásmódhoz mindenkinek egyaránt, nemi hovatartozásától függetlenül, joga kell hogy legyen.
Gondoljon ki ki a szeretteire, édesapjára, párjára, kisfiára és gondolja végig, hogy milyen sorsot szánna nekik egy ilyen, a férfiakat, de még kisfiúkat is gyűlölő feminista szellemiségű törvénykezés.

tomi1815
Vendég
tomi1815

Bocsánat ,hogy kiegészítem ,de ha az anya az elkövető ,ebben az esetben a kislányok sem élveznek védelmet az isztambuli egyezmény szövege szerint, Ha az apa egyedül neveli a fiát és üti veri ,az egyezmény nem tekinti bántalmazásnak .Ha leszbikus szülök ütnek vernek az nem elitélendő az egyezmény szövege szerint és ebben az esetben a gyerek neme egyáltalán nem érdekes .Tényleg elég érdekesen értelmezik a törvény előtti egyenlőséget .

Anna Mille
Szerkesztő

Igen. Az Isztambuli Egyezmény kategorikusan deklarálja, hogy elkövetőként csakis férfit, áldozatként csakis nőket lehet figyelembe venni és ezt ugyanígy vonatkoztatja a gyerekekre is.
Ebből az abszolút életidegen megközelítésből paradox helyzetek sora alakulhat ki.
Kislányok elvileg védendők lennének, de ha nő bántalmazza őket, a bántalmazást mégsem lehet figyelembe venni, mivel női bántalmazót, nőt mint bűnelkövetőt nem ismer el az egyezmény.
Kisfiúk eleve ki vannak rekesztve a védelemből, mivel őket is a férfiakhoz sorolva, kizárólag mint bűnelkövetőkként tartja számon az egyezmény. Tehát ha apa, férfi a bántalmazó, a fiú gyerek akkor sem kaphat védelmet, mert hiszen olyan opciót, hogy kisfiú mint áldozat, nem ismer el ez a feminista förmedvény.
Lehetne még sorolni a hajmeresztő variációkat.
Pl. ha férfi férfit, nő férfit, vagy akár nő nőt bántalmaz, az ilyen eseteket, mint az életben elő nem fordulható lehetetlenségnek tekintve, teljesen figyelmen kívül hagyja az Isztambuli Egyezmény.
Így fest feminista értelmezésben az egyenjogúság, a törvény előtti egyenlőség. Ez egy totális agyrém, ilyen szellemiségű törvényt követelni.

tomi1815
Vendég
tomi1815

Teljesen igaza van ,hogy agyrém ….,de még tudok rátenni egy lapáttal .1. A törvényben benne lenne(benne van ) egy meghatározás ,mely szerint a családon belüli erőszakot elkövetőt, kizárólag e törvény értelmében büntetnék .!
Tehát amennyiben egy hölgy erőszakot követne el a családján belül ,azt semmilyen …érsd …semmilyen más büntetési eljárás alá nem lehetne vonni ,mert kikerülne más törvények hatásköre alól!!!!!!!!.2. Tehát itt nem csak a védelembe vettek köre nemi alapon diszkriminált ,hanem az elkövetők is(nemi alapokon hozott törvénykezés) .Van még egy törvényrendszer a világon, ahol ugyanez áll fenn. A “Saria” a vallási alapokon nyugvó törvények.! Érdekes ,hogy miközben a feministák “progresszíveknek “mondják magukat ,egy cirka 1400 évvel ezelőtti szisztémát támasztanának fel, csak fordított előjellel . Most ,csak a vicc kedvéért…, milyen törvényt hoznának ,ha konzervatívok lenének ???? Ui…Spanyolországban bevezették ennek a förmedvénynek a Spanyol formáját .Nemzeti tragédia van belőle. A törvénykezők most próbálnak csiszolni a törvény értelmezési körén és hatásmechanizmusán. Láttam a youtube -on ,egy ügyvédnő (feminista) azt mondta ,hogy bár az eredeti elképzelés valóban segítségre és védelemre épült ,de az élet mint oly sokszor, most is át írta az elképzelést és a való életben annyi bánat, tönkre tett élet (nők is )keletkezett ,hogy kénytelenek elismerni változtatni kellene rajta .Csakhogy…. a törvény hűen tükrözi a feminista látás módot és elveket ,ha változtatnának, akkor értelemét veszítené a női forradalom eszméje…… !!! Hol is hallottunk hasonló szavakat ?Megvan… Az összes kommunista diktatura hasonló mondatok és hasonló agybeteg törvények után, kezdte el mészárolni a saját lakosságát !!!!!! Jó lesz figyelni….! Mikor kezdik el építeni az ” átnevelő táborokat “

Makipedia
Vendég
Makipedia

A “feminista egyenjogúság” egy nemlétező fogalom, azért találták ki, mert nem tudnak Magyarországon olyan példát mondani, amiben a nő nem minimum egyenjogú. Már rég rájöttem, hogy a “feminista” egy fosztóképző: ha kiteszik egy fogalom elé, akkor annak az ellenkezőjét próbálják belemagyarázni.

Gulyás Márton
Vendég
Gulyás Márton

Hogy világos legyen: Az Isztambuli Egyezmény szembe megy az Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával is.

“7. cikk
A törvény előtt mindenki egyenlő és minden megkülönböztetés nélkül joga van a törvény egyenlő védelméhez. Mindenkinek joga van egyenlő védelemhez a jelen Nyilatkozatot sértő minden megkülönböztetéssel és minden ilyen megkülönböztetésre irányuló felbujtással szemben.”
“26. cikk 3. A szülőket elsőbbségi jog illeti meg a gyermekeiknek adandó nevelés megválasztásában.”